Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

WWW.TOBIGAJ.PL

Drogi Użytkowniku, przedstawiamy Ci nową politykę prywatności, która obowiązywać będzie od 25 maja 2018 roku. Wszelkie zmiany zostały wprowadzone, aby odzwierciedlać zwiększone wymogi w zakresie przejrzystości, zawarte w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" . 

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników Sklepu Internetowego. Użytkownicy mogą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, kontaktować się z Administratorem, zapisać się na newsletter, przeglądać ofertę sklepu internetowego www.tobigaj.pl, założyć profil użytkownika w sklepie umożliwiającym przechowywanie danych użytkownika wykorzystywane przy składaniu zamówień, zawrzeć za pośrednictwem sieci internet umowę zakupu produktów oferowanych w sklepie.

 

Informacja o Administratorze: 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma JNJ CONSULTING JUSTYNA NITA, pod adresem: ul. Ks. Skargi 13/3, 85-018 Bydgoszcz, NIP 5581460992. 

 

Dane kontaktowe:

Sklep Tobigaj, ul. Mariana Hemara 2/U01, 80-280 Gdańsk. E-mail: info@tobigaj.pl, tel.: +48 574 082 765.

Pod powyższymi danymi kontaktowymi można się również skontaktować z inspektorem ochrony danych.

 

Dane osobowe i prywatność:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi Sklepu Internetowego może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej usługi.

Dane osobowe do których należą: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:  

1. świadczenia usługi drogą elektroniczną, założenia i prowadzenia konta użytkownika na www.tobigaj.pl, za pośrednictwem strony internetowej www.tobigaj.pl oraz jej mobilnej wersji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, 

2. sprzedaży oraz wysyłki produktów oferowanych przez Sklep Tobigaj podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy,  

3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług:

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych;

• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych;

• zapewnienie obsługi usług płatniczych; 

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika (związana np. ze statusem Twojego zamówienia) oraz przez formularz kontaktowy, czat lub media społecznościowe w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 

• prowadzenie analiz statystycznych;  

Dodatkowo jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych oraz organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; 

4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes JNJ CONSULTING JUSTYNA NITA,  

5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda,  

6. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

8. dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.  

 

Przekazywanie danych osobowych

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności Ci, którzy technicznie pomagają prowadzić sklep Internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami, dostawcy usług teleinformatycznych lub usług hostingu, pośrednicy lub przewoźnicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności kartą płatniczą lub płatności elektroniczne w Sklepie.

Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, ewentualnie w oparciu o obowiązek prawny.

 

Okres przechowywanie danych

Dane Użytkownika zebrane w związku z założeniem użytkownika w sklepie są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. do czasy rezygnacji z konta przez Użytkownika lub wypowiedzenia tej umowy przez Administratora.

Dane Użytkownika zebrane dla celów marketingowych są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Prawo dostępu do danych:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących jej na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych

d) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

e) do cofnięcia zgody

f) do usunięcia danych

g) do ograniczenia przetwarzania danych

h) do sprostowania danych

i) do przenoszenia danych

 

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Środki zabezpieczenia danych zostaną dostosowane do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Sklep internetowy zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta. Sklep www.tobigaj.pl stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Sklep Tobigaj nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

Sklep Tobigaj nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

Pliki Cookies

Niektóre z elementów Sklepu Internetowego mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, aby go zidentyfikować, a także poprawić i przyspieszyć niektóre operacje. Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pomagając w dostosowaniu Witryny do jego osobistych preferencji. Większość plików cookies zawiera nazwę Sklepu interetowego, czas przechowania oraz unikalny numer. Inne informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania Witryny, to między innymi adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, itp. Te dane są zbierane między innymi przy pomocy plików cookies.

 

 

Postanowienia końcowe

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

 

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@tobigaj.pl.

Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl